05 Říj

Zásady zadávání VZ

Zásady zadávání VZ

  • představení zásad zadávání veřejných zakázek jako základního pilíře ZZVZ
  • příklady rozhodnutí UOHS a rozsudků soudů ve světle zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  • nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
  • výklad ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ
  • metodická podpora

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se již nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
rmx male enhancement are bananas good for erectile dysfunction male enhancement without pills or surgery gabapentin and premature ejaculation steroids and male libido penis enlargement pills ad diagnosis code for erectile dysfunction what vitamins are good for male enhancement penis enlargement ad hilarious penis is enlarged clitoris natural ways to combat premature ejaculation sizepro ultra male enhancement supplement viagra para hombre walgreens priaboost male enhancement sexual performance treatments in buckhead atlanta how to enlarge penis naturally at home vigrx compare with zyalix anaconda male enhancement pills medical conditions premature ejaculation male enhancement for men stamina tantric sex to prevent premature ejaculation does maca root help with erectile dysfunction how to lose weight 10 pounds yea approved diet pill v3 diet pill helping the body dr oz keto pills review walking two miles a day to lose weight cbd fat reduction pills review new queen diet pills best fat blocker pill for insulin resistance is it harder to lose weight or gain weight new diet pill without side effects natural diet pills that really work keto pills with bhb picky eater diet to lose weight best diet pills to stop hunger can detoxing help you lose weight what diet pills work without exercise or dieting german diet pill ozean diet pills used by pound melters