27 Led

Zásady zadávání VZ

Zásady zadávání VZ

  • představení zásad zadávání veřejných zakázek jako základního pilíře ZZVZ
  • příklady rozhodnutí UOHS a rozsudků soudů ve světle zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace
  • nové zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací
  • výklad ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ
  • metodická podpora

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.