05 Říj

Uveřejňování prakticky

Uveřejňování prakticky

 • Předpisy a postupy dle platné legislativy k uveřejňování informací
 • Druhy formulářů dle vyhlášky a prováděcích nařízení Komise
 • Možnosti využití nástrojů k zajištění uveřejňovacích povinností
 • Uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED) / navázání formuláře
 • Druhy formulářů dle vyhlášky a prováděcích nařízení Komise
 • Obsah formulářů / praktické použití a doplněný metodický popis
 • Uveřejnění / výsledek zakázky dělené na části (Oddíl V.)
 • Povinné položky pro správné přijmutí formuláře ve Věstníku
 • Vyplňování souhrnných přehledů za kalendářní čtvrtletí
 • Usnesení vlády o uplatňování environmentálních požadavků
 • Informace, zda veřejnou zakázku vztahuje mezivládní GPA
 • školení je určeno pro začátečníky / zadavatele k získání obecného povědomí o postupech při uveřejňování informací, formulářů atd. Kurz mohou navštívit zástupci dodavatelů, osoby pověřené kontrolní činností, příp. pokročilí

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se již nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
max rize pro male enhancement 50 cent male enhancement medical journal penis enlargement male enhancement pills over the counter reviews erection pills over the counter nz pills to enlarge the penis sexual enhancement pills did michael douglas endorse male enhancement pills do diet pills reduce breast size just lose weight gaithersburg when to take apple cider vinegar keto pills where to buy one bottle of keto ultra pills how much fat to lose weight ionamin diet pills weight loss does watermelon help you lose weight what are weight loss pills that actually work ginger and blood pressure drugs chantix and blood pressure medications high blood pressure medication list for pregnancy medical episode with low blood pressure and sweating high blood pressure pills after meth use polygraph blood pressure medication sweating and high blood pressure medication should blood pressure rise during medical exam blood pressure lowering medications can you drive on blood pressure medication taking blood pressure medication personal trainer drugs for high diastolic blood pressure can i half a blood pressure pill blood pressure medication meterol how expensive is blood pressure medication can you take yourself off blood pressure medication blood pressure medications least side effects recalled drug for high blood pressure what are the best cbd gummies to quit smoking ree drummond cbd gummy cbd for abdominal pain best cbd strain for chronic pain royal cbd gummies price mota cbd gummies review