28 Úno

Střet zájmů

Střet zájmů

  • Posuzování střetu zájmů v systematice zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Definice střetu zájmů (co má být a co nikoliv posuzováno jako střet zájmů)
  • Střet zájmů jako jeden z (obligatorních) důvodů pro vyloučení dodavatele
  • Limity a povinnosti zadavatele při vylučování dodavatele pro střet zájmů
  • Oprávnění dodavatele obnovit svou způsobilost, tzv. „self-cleaning“
  • Střet zájmů v pojetí české a evropské aplikační a výkladové praxe, rozbor související judikatury

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.