05 Říj

Rámcové dohody vs. veřejné zakázky s rámcovým prvkem

Rámcové dohody vs. veřejné zakázky s rámcovým prvkem

  • rozlišení pojmů rámcová dohoda a smlouva na veřejnou zakázku
  • odchylky v procesní úpravě jejich uzavírání
  • problematika hybridních situací

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
how they name sex pills does clove help in erectile dysfunction 5 day male enhancement pills male enhancement gummies near me consumer reviews male enhancement longer erection pills reviews natural pills for erectile dysfunction over the counter other slidenfil pills other thn viagra does b12 help with erectile dysfunction maximize male enhancement before and after 5g male enhancement review viril male enhancement pills viagra used to help blood pressure how to cure premature ejaculation through ayurveda diet pills chemical reaction speed diet pills uk negative effects of diet pills lose quickly chinese diet pills reviews what is fastin diet pills natural weight loss pills without caffeine how much weight do you lose giving blood purple fat burning pills keto mango cleanse pills keto diet pills one shot diet pill weight loss forum new diet pill to be released diet pills that block sugar quick easy workouts to lose weight can you lose weight on atkins frozen meals best belly fat pill muscle pain high blood pressure medication are there any over the counter blood pressure medications medications that may increase blood pressure blood pressure medication and extreme fatigue what blood pressure medications cause burning mouth syndrome corona virus and blood pressure medications elevate cbd sleep capsules what to look for in cbd products cbd for anxiety florida cbd tincture pain relief