05 Říj

Environmentálně odpovědné zadávání VZ

Environmentálně odpovědné zadávání VZ

  • Pojem a definice environmentálně odpovědného veřejného zadávání
  • Zásada environmentálně odpovědného zadávání v § 6 odst. 4 ZZVZ
  • Nástroje environmentálně odpovědného zadávání v ZZVZ
  • Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel
  • Vybraná rozhodnutí ÚOHS

 

Školení proběhne online formou přes MS Teams. Pozvánky budou rozeslány na konkrétní emailové adresy účastníků před konáním školení.

V případě, že se školení na které jste přihlášeni nebudete moci zúčastnit nám prosím napište, abychom mohli uvolnit místo pro dalšího zájemce.

Přihlásit se na školení* označené údaje jsou povinné.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male enhancement hypnosis review nutmeg for premature ejaculation male power underwear lo rise enhancer thong t12k male enhancement pills viagro male enhancement virmax male enhancement dietary supplement 30 capsules reviews erectile dysfunction doctor las vegas premature ejaculation natural treatments do herbal male enhancement pills work do people have sex at the drive in abilify and viagra increase sex drive young male how to enlarge penis at home super green ant king men herbal male enhancement hard erection whats up whats up teens on sex drive sex drive binaural beats premature ejaculation hot humiliation lack of sex drive in men male libido enhancer uk soy effects on male libido pcos side effects sex drive erectile dysfunction information by mail cbd gummies new zealand platinum cbd gummies 500mg reviews tppical vs oral cbd for joint pain cbd vs trazodone for sleep koi cbd complete gummies cbd instant freeze pain rub stimulant cbd gummies reviews just cbd gummies 500mg how many can i take cbd and anxiety relief can kids have cbd gummies what is the best cbd thc ratio for pain cheapest cbd for anxiety does cbd oil work for pain relief how should i feel after taking cbd gummies how to use cbd oil for anxiety uk cbd gummies 300mg natures only cbd for pain alpharetta ga where to buy biolyfe cbd gummies