27 Zář

Prezentace NEN pro zadavatele v HTML 5 – on-line

Oddělení NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na školení NEN, které bude zaměřeno na NEN v HTML5 a bude probíhat on-line formou. Zabývat se budeme základní problematiku zadávání VZ z pohledu zadavatele.

Obsahem Školení bude:

 1. Novinky v Národním elektronickém nástroji (NEN)
 2. Představení nového portálu zadavatele a rozcestníku zakázek
 3. Rychlé vyhledávání na veřejné části NEN
 4. Představení NEN – rozdíly oproti staré verzi (Silverlight)
 5. Praktická ukázka zadávání zakázky malého rozsahu v NEN s ohlédnutím na zakázky dle ZZVZ
 6. Založení zakázky
 7. Příjem nabídek (ukázka verze HTML5 – dodavatele)
 8. Hodnocení a posouzení
 9. Výběr dodavatele
 10. Uveřejnění smlouvy a další úkony nezbytné při zadávání VZ
 11. Vysvětlení VZ a námitek a spoustu dalšího
 12. Auditní výstupy a manažerské výstupy
 13. Otázky a odpovědi

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Harmonogram školení:

2 dny před začátkem školení Vám bude zaslána pozvánka na školení na Váš email. Školení proběhne přes Microsoft Teams. Microsoft Teams běží na jakémkoliv prohlížeči – Chrome, Edge, firefox atd. V době konání školení prosím klikněte na odkaz, který Vám bude zaslán na Váš email, a připojte se ke společnému video hovoru.

 • 9:30-10:30 první část školení
 • 10:30-10:40 pauza
 • 10:40-12:00 druhá část školení

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.Dudkova@mmr.cz.

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
does benztropine help for premature ejaculation how many days to cure erectile dysfunction which male enhancement did tom seeleck take natural ways to help stop premature ejaculation riyno ed pills my mm best male sex drive supplements erection pills for sale in united states single use male enhancement pills too many male enhancement pills best male penis enlargement pills best diet pills doctor prescribed best diet plan for vegetarians to lose weight can i get diet pills from my doctor acai berry 5 diet pills dr oz new fat burning pill truuburn keto diet pills dr oz miracle pill fat swim workouts to lose weight diet pills overdose news meal plan to lose weight with hypothyroidism free diet plan to lower cholesterol and lose weight tim ferriss lose weight yoga to lose weight in 10 days how to lose weight fast in three months lose weight grocery list best diet pill for weight loss works fast for woman novasartin blood pressure medication names of types of blood pressure medication natrol water pill blood pressure blood pressure medications that do not cause insomnia blood pressure pill recall fda high blood pressure medications list ideal thc to cbd ratio for pain is cbd any good for pain where to buy cbd gummies for men health gold cbd gummies power bull cbd gummies price how much thc is in delta 8 cbd gummies best dosage cbd anxiety what strain of cbd would help with pain