09 Led

Prezentace NEN pro dodavatele začátečníky

NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na on-line školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu dodavatele. Školení bude zaměřeno na verzi HTML 5. Účast na školení je bezplatná.

Obsahem školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.

Místo konání:

On-line školení přes MS Teams.

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

Předem Vám moc děkujeme za dodržení časového harmonogramu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.cz

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
male extra male enhancement pill male extra review best male enhancement pills on the market semenax user reviews one million male enhancement pills cbd ed gummies near me cure too much viagra masturbate male extra pills for sale vibe sex pills and viagra does molly help with premature ejaculation erectile dysfunction cures after prostate removal vivax male enhancement pills zmax advanced male enhancement complex chinese herbal male enhancement usa on demand male enhancement wegovy percent weight loss do you lose weight with cryotherapy go90 keto gummies reviews weight support apple cider vinegar gummies derma grass diet pills workouts to lose weight but not gain muscle did adele take keto pills the best diet pill supplements mexican weight loss pills that work first formula keto gummies uk category to list cbd products in dmoz cbd gummies health 50 mg gummies cbd amaze cbd gummies reviews can thc gummies damage your liver pure kana cbd vegan gummies natures only cbd gummies to quit smoking just cdb hemp infused gummies does cbd help pain in cancer patients cbd benefits for back pain does thc or cbd help with anxiety restore cbd gummies reviews cbd pure pain relief royal blend cbd gummies 750 mg volcom cbd products pure cbd gummies dr oz