06 Bře

Prezentace NEN pro dodavatele začátečníky

NIPEZ si Vás dovoluje pozvat na on-line školení NEN, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu dodavatele. Účast na školení je bezplatná.

Obsahem školení bude:

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

  • Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning;
  • informace spojené se zahájením používání NEN;
  • registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

  • Individuální nastavení NEN pro registrované uživatele;
  • možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele;
  • informační servis;
  • komunikace se zadavatelem – podání nabídky, námitky, žádosti o vysvětlení ZD atd.;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.

Místo konání:

On-line školení přes MS Teams.

Účast:

Přihlášky na školení je možné zasílat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání.

Dotazy pokládejte kdykoliv během prezentace formou zprávy přes Microsoft Teams nebo prostřednictvím mikrofonu.

V případě dotazů k formě školení se obraťte na Ing. Soňu Dudkovou, email: Sona.dudkova@mmr.cz

Na vybrané školení se z kapacitních důvodů nelze přihlásit.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
black ant sex pills near me does viagra help with ed due to diabetes alpha male enhancement nz truvirility male enhancement support mr q male enhancement do you want penis enlargement pills meme should someone with macular degeneration take sexual enhancement drugs does red yeast rice help with erectile dysfunction best over the counter drug for premature ejaculation dr richards cure erectile dysfunction male erection pills walgreens fastest cure for erectile dysfunction how to support my husband with erectile dysfunction mob candy male enhancement reviews how long do rhino sex pills last full body cbd gummies male enhancement gummies biokinetic cbd cannabidiol gummies awesome cbd gummies review buy premium cbd products online cbd oil benefits cannabis oil sunstate hemp cbd gummies review high cbd low thc gummies how much thc is there in cbd gummies best cbd company products health benefit of cbd oil the best cbd gummies for joint pain purchase quality cbd products how many milligrams of cbd gummies should i eat cbd syrup sleep how does cbd treat pain cbd gummies vs oils for anxiety smilz hemp gummies cbd oil for pain management joplin will a cbd gummies make me nauseous what is the best cbd thc ratio for pain cbd balm for pain relief at sprouts 100 thc free cbd oil for pain vitalife cbd gummies how hemp gummies work cbd gummies framingham