10 Pro

Nový metodický pokyn MMR k používání číselníku NIPEZ v praxi

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jako správce číselníku NIPEZ v rámci Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek, vydalo pro uživatele číselníku NIPEZ Metodický pokyn k používání číselníku NIPEZ v praxi.

Metodický pokyn obsahuje vymezení obecných informací a základních pojmů, zabývá se praktickými radami a doporučeními pro používání číselníku NIPEZ v praxi, podrobně popisuje koncepci správy číselníku, včetně uživatelské podpory poskytované provozovatelem, případně správcem číselníku a okrajově popisuje také využití číselníku NIPEZ pro tvorbu elektronických katalogů.
Zároveň s Metodickým pokynem k používání číselníku NIPEZ v praxi uveřejňuje MMR také doprovodné materiály k textu a k číselníku NIPEZ, které tvoří Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ a Uživatelská příručka helpdeskové aplikace Office Man.

Veškeré uveřejněné materiály je možné nalézt a stáhnout přímo z číselníku NIPEZ – http://ciselnik.nipez.cz.

Metodický pokyn k používání číselníku NIPEZ v praxi vydalo MMR pro podporu uživatelů jak z řad zadavatelů, tak dodavatelů, aby podpořilo efektivní využívání číselníku NIPEZ v praxi a zodpovědělo často kladené dotazy v širší perspektivě.

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.