V této sekci naleznete aktualizovaný seznam výročních zpráv, strategických a analytických dokumentů týkajících se zadávání veřejných zakázek, které Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně zpracovává a předkládá vládě České republiky.

Detailní informace naleznete v jednotlivých sekcích.

Přehled výročních zpráv a dokumentů MMR
Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice
za rok 2021
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
Zpráva o plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)
za rok 2021
za rok 2020

za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
Přehled výročních zpráv a dokumentů MMR – již není předkládáno vládě ČR
Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012Systém správy resortních systémů centralizovaného zadávání byl převzat Ministerstvem financí.
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012Systém elektronických tržišť byl ukončen v roce 2017.

 

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.