05 Úno Nová verze VVZ

Dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou podobu uveřejňovacích formulářů (eForms). Aktualizovaný provozní řád, související metodiky a...

Legislativa

Metodiky/stanoviska

Elektronizace VZ

NIPEZ

Info vzdělávání

Výroční zprávy a souhrnné údaje o veřejných zakázkách

Společný nákup

Aktuality

05 Úno
Dne 5. 2. 2024 byla spuštěna nová verze VVZ související s přechodem na novou pod…
29 Led
Aktuálně probíhá plánovaná odstávka Věstníku veřejných zakázek (VVZ), a to do po…
18 Led
Společnost CROSS Zlín, a.s. byla vyloučena ze zadávacího řízení z důvodu nesplně…
12 Led
Vážení, upozorňujeme Vás, že dodavatel zapsaný v Seznamu kvalifikovaných dodavat…
Nejbližší školící akce
21.02.2024 09:30 - 12:00
Místo: On-line forma přes Microsoft Teams
Školení NEN pro zadavatele
21.02.2024 09:30 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
21.02.2024 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
22.02.2024 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
27.02.2024 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
Logo MMR
© 2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
stud male enhancement spray golden knights male enhancement meds to help with low sex drive men kangaroo male sexual enhancement natural male erection enhancement chris jamison sexual healing the voice performance pills to enhance erection can stress pills help with premature ejaculation helping grandpa with viagra does cbd gummies work for sex eating grilled chicken everyday to lose weight what does an appetite suppressant do free trial for weight loss pills miraculous keto pills cost lemon diet for weight loss weight loss pill with balloon diet pill that acts like gastric bypass what to eat to lose weight while working out pioneer woman acv gummies best way to lose weight with graves disease ree drummond and keto diet pill weight loss pills caffeine steve urkel takes diet pills life extension advanced appetite suppress review best milk to lose weight diet pills with no exercise can type 1 diabetics take wegovy does going off birth control make you lose weight keto tone pills reviews best fat irner pills eli lilly new weight loss drug when should i take keto acv gummies how to find motivation to lose weight withdrawal symptoms of wegovy cbd gummies surrey cbd gummies jimmy buffett do cbd gummies raise your blood pressure does cbd get u high do cbd sleep gummies really work delta 9 gummies stomach pain