24 Říj

Informace pro zadavatele

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek, tedy NIPEZ, nabízí zadavatelům veřejných zakázek (VZ) dva základní nástroje podporující zadávání VZ. Oba nástroje jsou definovány tak, aby zajišťovaly plnou funkcionalitu odpovídající nakupovaným komoditám.

Jsou jimi:

1) Národní elektronický nástroj – NEN  určený pro strategické nákupy u obtížně standardizovatelných komodit (např. stavební práce).

2) Elektronická tržiště, která jsou určena pro rychlé a operativní nákupy  (např. nábytek, elektronika atd.).
Pro případy, kdy zadavatel bude zadávat veřejnou zakázku, která by svým charakterem měla být zadána přes NEN, ale bude chtít využít vlastní elektronický nástroj, který si vytvořil na míru své organizace, je v rámci NIPEZ přípustný třetí nástroj – IEN, tedy individuální elektronický nástroj.

Nedílnou součástí NIPEZ je Věstník veřejných zakázek (proklik do sekce ISVZ), díky němuž budou informace o veřejných zakázkách zadaných v rámci celé České republiky uveřejňovány na jedné webové adrese – Věstníku veřejných zakázek, kde je budou zájemci schopni vždy pohodlně najít.

Významným nástrojem NIPEZ je také číselník komodit tzv. Číselník NIPEZ , který bude využíván v rámci e-tržišť a NEN, ale i v dalších elektronických nástrojích v ČR . Ten tvoří základ standardizace popisu předmětů veřejných zakázek tak, aby bylo možno automatizovat a významně zjednodušit postupy podávání a hodnocení nabídek.

Prostřednictvím těchto modulů budou zadavatelé moci plnit své zákonné povinnosti, vč. nových povinností, které vyplynuly z velké novely zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), např. povinnost uveřejňovat uzavřené smlouvy, skutečně zaplacené ceny, provádět povinné e-aukce na dodávky atd.

Aktuální informace vztahující se k NIPEZ jsou zveřejňovány zde.

Relevantní dokumenty vztahující se k  NIPEZ naleznete zde.

 

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.