24 Říj

Číselník NIPEZ

Číselník NIPEZ tvoří významnou část Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), přičemž slouží především jako informační podpora při zadávání veřejných zakázek jak pro zadavatele, tak dodavatele.

Podpora spočívá jednak ve vylepšené klasifikaci jednotlivých CPV kódů pro lepší orientaci ve stromové struktuře a dále a to především ve standardizaci jednotného popisu předmětů veřejných zakázek (dále „VZ“).

Podrobný popis:

  • Číselník NIPEZ  obsahuje schválené položky zboží a služeb, které jsou předmětem trhu veřejných zakázek. Základem tohoto seznamu je číselník CPV, ze kterého jsou převzaty kódy komodit a jejich názvy. Seznam komodit je uspořádaný do hierarchické stromové struktury, která pomocí sdružování komodit do typizovaných skupin a kategorií umožňuje uživatelům snadné vyhledávání požadované komodity, jinak řečeno umožňuje jim danou položku jednoznačně klasifikovat. Číselník NIPEZ vychází z klasifikace CPV, která je momentálně k dispozici na isvz.cz, přičemž je na základě analýzy této klasifikace upraven. Upraveny jsou zejména špatné překlady, nevhodná struktura hierarchie komodit, duplicity komodit.

Vedle přesné klasifikace je neméně důležitou součástí podpory při zadávání VZ také jednoznačný popis komodity pomocí sady parametrů.

  • Sada parametrů je skupina vlastností, které danou komoditu charakterizují a umožňují provést její popis tak, aby byla nezaměnitelná s jiným typem komodity. Jednotlivé vlastnosti jsou podle svého charakteru doplněny o pravidla a seznamy povolených hodnot či měrných jednotek, které budou zadavatelům umožňovat definovat standardizovaný popis komodity do poptávky a dodavatelům připravit obdobným způsobem popsaný výrobek do nabídky.

Cílem jednotného popisu zboží a služeb – komodit – nakupovaných orgány a organizacemi veřejné správy je, vedle podpory dosažení snížení cen nakupovaných komodit, také dosažení následujících efektů:

  • Významné zpřesnění popisu předmětu VZ;
  • Zefektivnění standardizace komodit v resortech jednotlivých zadavatelů (např. standardizace komodit v rámci implementace resortních systémů centralizovaného zadávání);
  • Výrazné zjednodušení pro stanovování komoditní povinnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek v ČR (např. při revizi komoditní povinnosti pro e-tržiště);
  • Úspora transakčních nákladů v důsledku snížení administrativní náročnosti při zadávání veřejných zakázek.

Projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je včetně Číselníku NIPEZ spolufinancován z Integrovaného operačního programu (IOP) pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/07.06384.

O dalších novinkách budete průběžně informováni.

Odkaz na číselník NIPEZ:

http://ciselnik.nipez.cz

Uživatelská podpora Číselníku NIPEZ

Uživatelská podpora pro cNIPEZ je dostupná prostřednictvím telefonu (tzv. hotline) na čísle +420 544 508 103 v pracovních dnech od 8 do 16 hodin, dále prostřednictvím e-mailu na adrese nipezsupport@aura.cz a helpdeskové aplikace OfficeMan. Cílem této podpory je poskytovat uživatelům cNIPEZ pomoc při řešení jejich požadavků spojených s používáním aplikace cNIPEZ a popisem předmětů VZ.

Systémová podpora Číselníku NIPEZ (cNIPEZ)

Systémová podpora je zaměřena na řešení problémů spojených s provozem technických prostředků a systémového software (tzv. infrastruktury) nutných pro správné fungování Číselníku NIPEZ a na řešení problémů týkajících se dostupnosti cNIPEZ pro uživatele.

Pracovníci provozovatele cNIPEZ zajišťující systémovou podporu jsou uživatelům cNIPEZ dostupní v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. V tuto dobu je v provozu telefonická podpora (hotline) na čísle +420 544 508 103. Požadavky na systémovou podporu je také možno zasílat elektronickou poštou na e-mail nipezsupport@aura.cz.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.