28 Srp

Školení ZZVZ

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října roku 2016 vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
Vzdělávací program [PDF, 723.57KB] je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.
Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.
Kromě vzdělávacího programu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj i další školení vztahující se k aktuálním tématům souvisejícím se ZZVZ.

Školení je určeno pro zadavatele i dodavatele. Během školení není zajištěno občerstvení. Všechna naše školení jsou zdarma. Zároveň žádáme o dodržování časů začátků školení.
Děkujeme.

 

Výběr školení: 

 

Čas Název školení  Místnost Poznámka
24.1.2019 9:00 – 12:00 Elektronická komunikace a GDPR v zadávacím řízení AVI – jednací sál
12.2.2019 9:00 – 12:30 Obecná pravidla veřejných zakázek (A1) AVI – jednací sál
19.2.2019 9:00 – 13:30 Příprava zadávacího řízení pro začátečníky (B1) AVI – jednací sál
25.2.2019 9:00 – 12:00 Uplatňování enviromentálních požadavků ve veřejných zakázkách AVI – jednací sál
28.2.2019 9:00 – 15:00 Zjednodušené podlimitní řízení – souhrnný průvodce (A5) AVI – jednací sál
5.3.2019 9:00 – 13:00 Veřejné zakázky malého rozsahu (B5) AVI – jednací sál
11.3.2019 9:00 – 13:30 Příprava zadávacího řízení pro začátečníky (B1) AVI – jednací sál
20.3.2019 9:00 – 13:00 Veřejné zakázky malého rozsahu (B5) ABF – přednáškový sál

 

Adresy konání školení:
AVI – Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1
Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí č. 833/31, Praha 1 (v průchodu)

Jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete posílat na e-mailové adresy: Frantisek.Studnicka@mmr.cz a Katerina.Lisa@mmr.cz

Prezentace k dispozici zde:

Prezentace-vzdělávací-program  A1
Prezentace – vzdělávací program A2  [PDF, 720.64KB]
170111-vzdelavaci-program-A3    Heslo: mmr
Vzdelavaci-program_A3-zmeny-v-oblasti-elektronizace-VZ_10-102018
Prezentace-vzdelavaci-program-A4-A5 
Prezentace – vzdelavaci-program A5
Prezentace – vzdělávací program A6  [PDF, 1.25MB]
Prezentace – vzdělávací program A7  [PDF, 823.78KB]
Prezentace – vzdělávací program A8
Prezentace – vzdělávací program A9 [PDF, 569.46KB]
180118-vzdelavaci-program-B1_1

Prezentace-180612_GDPR-seminař-elektronizace
181002_elektronizace zadávacích řízení

Prezentace k Odbornému semináři pro nemocnice:

FN Olomouc_Spolecne_zadavani
FN Plzeň_zakázky SZM
FN Plzeň_zakázky zdravotnická technika
KNTB _zakázky pro laboratoře
MMR_metodika praní prádla
RU_Zakázky na léčivé přípravky
ÚVN_Dynamický nákupní systém na dodávky léčivých přípravků
ÚVN_Způsob hodnocení u komodity SZM

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami:

Aktuální stav NIPEZ a problematika SKD
Elektronická komunikace v zadávacím řízení včetně předkládání dokladů 1
Elektronická komunikace v zadávacím řízení včetně předkládání dokladů 2
Enviromentální požadavky ve veřejných zakázkách část 1
Enviromentální požadavky ve veřejných zakázkách část 2
Kvalita v zadávacím řízení
Odpovědné zadávání veřejných zakázek – zkušenosti z praxe
Prokazování profesní způsobilosti zahraničním dodavatelem (autorizace)
Rozhodovací praxe ÚOHS k zákonu o zadávání veřejných zakázek
Specifika vertikální a horizontální spolupráce – praktické uplatnění
Vnitřní předpis k zadávání veřejných zakázek – rady, tipy
Vylučování účastníka zadávacího řízení
Zavádění dynamického nákupního systému
Zjednodušené podlimitní řízení – specifika zadávací dokumentace

Logo MMR
© 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.