24 Říj

Metodický postup pro SCD a šablony dokumentů

O schválení systému certifikovaných dodavatelů rozhoduje MMR ve správním řízení na základě žádosti správce, kterým může být libovolná právnická osoba. V rámci řízení MMR posuzuje mj. navržená pravidla systému, vymezení kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje, nebo vymezení dokladů, které budou vyžadovány po dodavatelích.

Pro podání žádosti o schválení systému a pro další úkony mohou správci systémů použít následující šablony:

  • Žádost o schválení SCD
  • Žádost o schválení změny SCD
  • Oznámení o zrušení SCD

Žadatelé mohou rovněž využít manuál, obsahující bližší charakteristiku systémů certifikovaných dodavatelů a výklad souvisejících ustanovení zákona:

Manuál – Metodické postupy pro systém certifikovaných dodavatelů (účinnost od 1. 1. 2010)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.