24 Říj

Materiály ke stažení

Seznam materiálů ke stažení – elektronická tržiště veřejné správy

Platná legislativa k elektronickým tržištím
Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek
Příloha usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467
ARCHIV
Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 33 o Pravidlech systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Příloha usnesení vlády ze dne 16. ledna 2017 č. 33 – Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Usnesení vlády č. 981/2013 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků – Pravidla systému používání e-tržišť
Usnesení č. 981 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Pravidla systému používání e-tržišť s vyznačením změn
Pravidla systému používání e-tržišť ve znění usnesení č. 981/2013
           Úplné znění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
           Úplné znění usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Usnesení vlády č. 222/2012 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků – Pravidla systému používání e-tržišť
Usnesení vlády č. 222/2012 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Příloha k usnesení vlády č. 222/2012 – Změny v pravidlech systému používání e-tržišť
Pravidla systému používání e-tržišť ve znění usnesení č. 222/2012
Usnesení vlády č. 933/2011 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Usnesení vlády č. 933/2011
Usnesení vlády č. 451/2011 o Seznamu komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím  elektronického tržiště, o Vzorovém provozním řádu elektronických tržišť, o Metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády č. 451/2011
Příloha č. 1 k usnesení č. 451/2011 – Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště
Příloha č. 2 k usnesení č. 451/2011 – Vzorový provozní řád elektronických tržišť
Příloha č. 3 k usnesení č. 451/2011 – Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV
Příloha č. 4 k usnesení č. 451/2011 – Změny Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Pravidla ve znění UV č. 451/2011
Usnesení vlády č. 343/2010 k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků
Usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343
Příloha č. 1 k usnesení č. 343/2010 – Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu
Příloha č. 2 k usnesení č. 343/2010 –  Pravidla systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit
Technická specifikace elektronických tržišť
Technická specifikace e-tržišť – minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržišť
Závazné minimální požadavky na technickou charakteristiku e-tržiště veřejné správy (technická specifikace e-tržišť) – verze 2
Dodatek č. 1 k Technické specifikaci e-tržišť
Změny v Technické specifikaci e-tržišť
Dokumentace rozhraní ISVZ a e-tržiště
Verze dokumentace rozhraní ISVZ a e-tržišť – verze 1.03f ze dne 10. prosince 2012
Povinné náležitosti monitorovací zprávy
Dodatek č. 2 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 2 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 3 k Technické specifikaci e-tržišť
Dodatek č. 3 k Technické specifikaci e-tržišť


Dodatek č. 4 k Technické specifikaci e-tržišť
Příloha č. 1 – Změna Technické specifikace – verze 2
Příloha č. 2 – Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. 1. 2014 dle zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.


Dodatek č. 4.1 k Technické specifikaci e-tržišť
Příloha – Finanční limity pro veřejné zakázky účinné od 1. 1. 2014 dle Nařízení vlády č. 456/2013 Sb.

Dodatek č. 5 ke změnám Technické specifikace
Příloha č. 1 – Povinné změny Technické specifikace
Povinné změny Technické specifikace
Příloha č. 2 – Dobrovolné změny Technické specifikace
Dobrovolné změny Technické specifikace


Dodatek č. 6 ke změnám Technické specifikace
Dodatek č. 6 ke změnám Technické specifikace

Dodatek č. 7 ke změnám Technické specifikace
Dodatek č. 7 ke změnám Technické specifikace
Metodiky
Metodický pokyn výběru provozovatele e-tržiště
Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště Zadavatelem ve vztahu k Základním a Aditivním službám (aktualizováno ke dni 13. 2. 2013)
Zprávy o fungování elektronických tržišť veřejné správy
Za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 24. července 2017 č. 535 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2016
Za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 484 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2015
Za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 352 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014
Za rok 2013
Usnesení vlády ze dne 28. dubna 2014 č. 313 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2013
Za rok 2012
Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 355 ke Zprávě o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2012
Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.