24 Říj

Vydávání výpisů ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zasílá MMR na základě písemné žádosti doručené na adresu sídla ministerstva, Staroměstské náměstí 6 a zaplacení správního poplatku.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydá výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti a to v listiné podobě. V elektronické podobě získá dodavatel výpis bezplatně na webových stránkách MMR.

Od 1. 1. 2009 je možné osobně získat výpis z SKD na kontaktních místech Czech POINT

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.