24 Říj

Dokumenty ke stažení

Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání. MMR vydalo materiál
v souladu s Minimálními požadavky na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválenými usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákupy státu.

Přijetím Metodiky vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání byl splněn bod II., písm. a) usnesení vlády č. 24/2016.
Metodika vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání – AKTUALIZOVÁNO

Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb
Metodika pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb – AKTUALIZOVÁNO

Minimální požadavky na provozování resortního seznamu nakupovaných položek, MMR vydává tento dokument pro podrobnější vymezení pojmu „Resortní seznam nakupovaných položek“ (dále jen „RSNP“) a stanovení minimálních požadavků na vytvoření a provozování RSNP v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání.
Minimální požadavky na vytvoření a provozování resortního seznamu nakupovaných položek – AKTUALIZOVÁNO

Šablona pro vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání. Tento dokument byl zpracován za účelem efektivního plnění informační povinnosti stanovené v Čl. VII Minimálních požadavků na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek ČR schválených usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24 k resortním systémům centralizovaného zadávání v návaznosti na pravidla pro centrální nákupy státu.
Vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání za rok
Příloha č. 1 a č. 2 k vyhodnocení RS CZ – pro rok 2016Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek  za rok 2015

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015

Usnesení vlády ze dne 8. června 2016 č. 516 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2015

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014

Usnesení vlády ze dne 15. června 2015 č. 473 k Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013
Usnesení vlády ze dne ze dne 4. června 2014 č. 427 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2013

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012

Zpráva o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2012

Usnesení vlády ze dne 5. června 2013 č. 419 ke Zprávě o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání

 

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.