22 Kvě

Dokumenty ke stažení

Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 408 o změně usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467, o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek

Usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek

Příloha usnesení vlády ze dne 21. června 2017 č. 467 o uložení povinnosti využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných zakázek

Základní charakteristika systému NEN, verze č. 1
Základní charakteristika systému NEN

Postup při registraci subjektu do Národního elektronického nástroje (NEN)
Postup při registraci subjektu do Národního elektronického nástroje (NEN)

Vzor pověření
Vzor pověření

Uživatelská příručka – Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele
Uživatelská příručka – Registrace a správa organizace a osob pro zadavatele

Provozní řád pro otevřený zkušební provoz
Provozní řád pro otevřený zkušební provoz

Pravidla NEN
Pravidla NEN

Usnesení vlády k NEN
Usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 628 k používání Národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek

Technická specifikace rozhraní pro IEN
Technická specifikace rozhra pro IEN

Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN
Metodika při připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN

Technické soubory k připojení
Technické soubory k připojení

Zprávy o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN)

Za rok 2019

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019
Usnesení vlády ze dne 11. května 2020 č. 527 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2019

Za rok 2018

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018
Usnesení vlády ze dne 10. června 2019 č. 412 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2018

Za rok 2017

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017
Usnesení vlády ze dne 19. června 2018 č. 397 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2017

Za rok 2016

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
Usnesení vlády ze dne 11. září 2017 č. 631 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016

Za rok 2015

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015
Usnesení vlády ze dne 30. května 2016 č. 483 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2015

Za rok 2014

Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014
Usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 568 ke Zprávě o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2014

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.