24 Říj

IEN

Ti zadavatelé či resorty, kteří nechtějí využívat NIPEZ u komodit a zadávacích postupů, kde je používání NIPEZ povinné, mají možnost vytvořit si svůj vlastní individuální elektronický nástroj (IEN). Pokud splní minimální požadavky vyplývající z technické specifikace, mohou požádat o výjimku a používat je namísto NEN. NIPEZ je na koexistenci centrálně provozovaných elektronických nástrojů a IEN jednotlivých zadavatelů postaven a s touto možností počítá. Náklady spojené s vytvořením a provozováním individuálních elektronických nástrojů však ponese každý ze zadavatelů/resortů samostatně.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.