24 Říj

Metodické pokyny k zadávání veřejných zakázek

ARCHIV

Metodické pokyny níže uvedené, jsou určeny dodavatelům a zadavatelům pro snadnou orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a dále dle zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů.


Dne 24. února 2012 byl ve Sbírce zákonů ČR uveřejněn nový zákon č. 55/2012 Sb.,  kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ) ve znění pozdějších předpisů.V souvislosti s touto významnou novelou zákona o veřejných zakázkách, která vstoupila v účinnost dne 1. dubna 2012, budou zpracovány aktuální metodiky zadávání veřejných zakázek.

Metodické pokyny dle zákona o veřejných zakázkách

Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Metodika zadávání veřejných zakázek – leden 2014, verze .pdf
Metodika zadávání veřejných zakázek – leden 2014, verze .docx

Metodické pokyny související s elektronickými nástroji

Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány při certifikaci elektronických nástrojů ve smyslu § 149 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínky pro akreditační orgán a certifikační orgány


Metodické stanovisko k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody

Metodické stanovisko MMR k vyhlášce č. 9/2011 Sb. Přístup do Archivu metodik platných pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ).


Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.
best quick erection pills king kung fu sex pills cures for erectile dysfunction treatment penis enlargement pills in kenya best pills for ed over the counter how many viagra pills sold in history bluefusion male enhancement pill reviews penis enlargement pills gun buyback solution new rocket gum male enhancer pros and cons natural male enhancement supplements gnc weight watchers acv keto gummies review of keto one gummies best keto foods to lose weight fast is oprah endorsing weight loss gummies can diet pills make you pass out goji life and apple cider vinegar gummies do any of the keto pills really work rapid tek diet pills what should my daily fat intake be to lose weight free workout plan to lose weight acv gummies and diarrhea how to lose weight with depression and anxiety medical way to say high blood pressure lipersipopil blood pressure pills harmful blood pressure medication side effect cough algorithm for blood pressure treatment can i take moringa with high blood pressure medication what are blood pressure pills for very high blood pressure treatment do potassium pills lower blood pressure the truth about blood pressure drugs blood pressure medication latanoprost peach colored blood pressure pills vitamin b complex and blood pressure medication cbd gel for pain legal power bull cbd gummies review cbd gummies strawberry lemonade what cbd gummies are for cbd gummies sellers sweetstone cbd myrcene for sleep