Informační systémy a elektronické vzdělávání

Informační systémy a elektronické vzdělávání

V sekci Informační systémy a elektronické vzdělávání naleznete informace ministerstva týkající se informačních systémů o VZ, projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), elektronických tržišť a vzdělávání.

Tato stránka slouží jako rozcestník pro rubriky:

Informační systém o veřejných zakázkách

V rubrice naleznete informace o informačním systému o veřejných zakázkách (IS VZ) a jeho funkcích.

NIPEZ

V rubrice najdete informace o národní infrastruktuře pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Hlavním cílem projektu NIPEZ je dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

Elektronické tržiště veřejné správy

Rubrika obsahuje informace, statistiky a materiály související s elektronickými tržišti veřejné správy. Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

Vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na podporu implementace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uskutečňuje řadu vzdělávacích aktivit. V rubrice naleznete informace o termínech a zaměření připravovaných a a již realizovaných akcí.

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.