Školení

Školení

Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října roku 2016 vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s přijatou právní úpravou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.

Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.
Kromě vzdělávacího programu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj i další školení vztahující se k aktuálním tématům souvisejícím se ZZVZ.

Školení je určeno pro zadavatele i dodavatele. Během školení není zajištěno občerstvení. Všechna naše školení jsou zdarma. Zároveň žádáme o dodržování časů začátků školení. Děkujeme.

Výběr aktuálně naplánovaných školení:

listopad 2021

30.11.2021 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ

prosinec 2021

01.12.2021 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
02.12.2021 10:00 - 12:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 09:00 - 10:00
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 10:15 - 11:15
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 11:30 - 12:30
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ
15.12.2021 12:45 - 13:45
Místo: Online přes MS Teams
Školení ZZVZ

Adresy konání školení:

  • AVI – Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1

Jakékoliv dotazy nebo připomínky, můžete posílat na e-mailové adresy:

Školení NEN – skoleninen@mmr.cz

Školení ZZVZ – skolenizzvz@mmr.cz (popř. frantisek.studnicka@mmr.cz)

Prezentace k dispozici zde:

Prezentace-vzdělávací-program A1
Prezentace – vzdělávací program A2
170111-vzdelavaci-program-A3  Heslo: mmr
Vzdelavaci-program_A3-zmeny-v-oblasti-elektronizace-VZ_10-102018
Prezentace-vzdelavaci-program-A4
Prezentace-vzdelavaci-program-A4-A5
Prezentace – vzdelavaci-program A5
Prezentace – vzdělávací program A6
Prezentace – vzdělávací program A7
Prezentace – vzdělávací program A8
Prezentace – vzdělávací program A9
180118-vzdelavaci-program-B1_1
Prezentace – vzdělávací program B3
Prezentace-180612_GDPR-seminar-elektronizace
181002_elektronizace zadávacích řízení
Prezentace – vzdělávací program C – Uplatňování enviromentálních požadavků ve veřejných zakázkách – část 1, část 2, část 3, část 3 příloha
Kontrola veřejných zakázek (D)
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 1
Principy 3E v rámci veřejného nakupování 2

 

Prezentace k online školení (MS Teams):

Veřejné zakázky malého rozsahu
Veřejné zakázky malého rozsahu – nová metodika
Zadávání v nouzovém stavu
Zjednodušený režim zjednodušeně
Obsah zadávací dokumentace Zjednodušené podlimitní řízení
VZMR – uveřejňovací povinnosti a přiměřenost
Elektronické katalogy a možnosti jejich využití
Kvalita v zadávacím řízení
Vyřizování námitek
DNS (Dynamický nákupní systém)
Aktuality z legislativy
Předkládání dokladů před uzavřením smlouvy
Vyloučení dodavatele jako nástroj pro eliminaci rizik
Kvalifikace v rozhodovací praxi
Střet zájmů – pojetí ZZVZ a Soudního dvora EU
Referenční zakázky z pohledu ÚOHS
Nové zásady společensky odpovědného zadávání 
Příklady odpovědného zadávání veřejných zakázek
Kontrola veřejných zakázek (D)
Nová metodika pro zadávání VZMR
Připravované změny v právní úpravě pořizování silničních vozidel
Zjednodušené podlimitní řízení (A4)
Změny smlouvy
Uveřejňovací povinnosti prakticky
Technická kvalifikace
Doklady v zadávacím řízení
Vybraná rozhodnutí ÚOHS březen
Vybraná rozhodnutí ÚOHS duben
Vybraná rozhodnutí ÚOHS květen
Vybraná rozhodnutí ÚOHS červen
Vybraná rozhodnutí ÚOHS září
Vybraná rozhodnutí ÚOHS říjen
Příprava zadávacího řízení (B1)
Možnosti spolupráce zadavatelů při zadávání veřejných zakázek
Důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU)
Výjimky
Zjišťování skutečného majitele po 1.6.2021
Účast zahraničních dodavatelů
Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek – přehled právní úpravy k úřednické zkoušce č. 37
Problematika růstu cen ve VZ
Pořizování silničních vozidel

 

Prezentace ke konferenci Den s veřejnými zakázkami (červen 2021):

Vyřizování námitek
Základní způsobilost a její prokazování
Elektronické katalogy a možnost jejich využití
Pravidla pro oblast zadávání dle interních směrnic zadavatelů
Funkční souvislosti v rozhodnutí ÚOHS
Povinné úkony v ZPŘ
Použití JŘSU
Zadavatel a poddodavatel v zadávacím řízení
Modely centralizovaného zadávání
Novela zákona o potravinách versus ZZVZ (nový § 37a)
Ekoznačka, Ekoznačka (PDF)
Vzorky

 

Logo MMR
© 2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.