17 Led

ČÁST TŘETÍ Podlimitní řízení (§ 52 – § 54)

Výsledky vyhledávání:

Použití JŘBU při zkrácení původní doby plnění pro zachování režimu podlimitní VZ (§ 53)

Zveřejnění protokolu o hodnocení nabídek v ZPŘ (§ 53)

Povinnost předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci v ZPŘ (§ 53, 122)

Reference prokazovaná pouze smluvním partnerem objednatele (§ 53 odst. 4, § 79 odst. 4)

Změny v SoD před podpisem

Dotaz ke zveřejnění oznámení o zrušení ZPŘ ve VVZ

Možnost obnovení způsobilosti ve zjednodušeném podlimitním řízení

Stáří výpisu z OR

Hodnota reference u podlimitního řízení

Prokazování kvalifikace u ZPŘ

Zrušení ZPŘ uveřejňovací povinnosti

Prokazování kvalifikace před podpisem smlouvy u ZPŘ

Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.