18 Led

ČÁST ŠESTÁ Zvláštní postupy (§ 130 – § 150)

Výsledky vyhledávání:

Zadávání veřejné zakázky v DNS ve lhůtě pro posouzení žádosti o účast (§ 140; § 141)

Zavedení dynamického nákupního systému bez zařazení účastníka (§ 139)

Uzavření smlouvy na dobu neurčitou se znaky rámcové dohody (§ 131)

DNS centrální zadávání vs. uveřejnění smluv (§ 142; § 219)

Zakázka z části v režimu rámcové dohody (§ 131; § 132)

DNS a rámcová smlouva

Změna trvání DNS po uplynutí doby 4 let (§ 139 odst. 9)

Prodloužení končící rámcové smlouvy

Registrace do DNS

Zařazení do DNS versus § 107 odst. 5, 6 ZZVZ

Dílčí plnění na základě rámcové dohody

Zrušení zakázky v zavedeném DNS

Pravidla zavedení DNS: předpokládaná hodnota a kritéria kvalifikace (§ 139)

DNS a předkládání dokladů o kvalifikaci

Soutěž o návrh vs. ZJPR-OŘ

DNS a aplikace § 122

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.