18 Led

ČÁST SEDMÁ Postup pro zadávání sektorových veřejných zakázek (§ 151 – § 173)

Výsledky vyhledávání:

Prodloužení platnosti rámcové dohody na sektorovou veřejnou zakázku (§ 158; § 222)

Smíšená sektorová zakázka (§ 32, § 158)

Veřejnoprávní smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a Českou poštou, s.p. (§ 29)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.