18 Led

ČÁST DEVÁTÁ Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti (§ 187 – § 209)

Výsledky vyhledávání:

Prokazování profesní způsobilosti podle § 194

Přístup k utajovaným informacím - profesní způsobilost (§ 77)

Logo MMR
© 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.