26 Úno

Odkaz na výrobek

Dobrý den,
v rámci projektové dokumentace stavby používáme ve výpisech výrobků pro znázornění schématický náčrt výrobku nebo jeho obrázek (např. krbová kamna) bez jakéhokoliv označení dodavatele a bez obchodního názvu. Je takovýto postup možný použít v PD stavby pro veřejnou zakázku, aniž bychom tím porušily požadavky zákona o zadávaní zakázek?
Obecně platí, že bez ohledu na konkrétní stav projektové dokumentace, pokud se zadává v zadávacím řízení podle zákona (§ 3), musí dokumentace splňovat požadavky podle § 92
(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje
a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj.
(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými požadavky na výkon nebo funkci.
Co se týká používání schematických náčrtů, musí splňovat i další podmínky podle ZZVZ, konkrétně podle § 36 odst.1 a odst.3.
(1) Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
(3) Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.
 
Takže je možné použít náčrty, pokud celkově PD splňuje požadavky podle § 92 a zároveň splňuje požadavky podle § 36, odst. 1 a 3.
Logo MMR
© 2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | Dodavatel portálového řešení: Spojené nástroje elektronické, s.r.o.