Program pro veřejné zakázky

 

ŠKOLENÍ JE POUZE PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE!


Ministerstvo pro místní rozvoj zavedlo od října loňského roku vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

    Vzdělávací program [PDF, 723.57KB] je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.

Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.
 
Místo konání školení je vždy uvedeno u konkrétní vzdělávací akce. Upozorňujeme účastníky, že během školení není zajištěno občerstvení.
    Harmonogram-skoleni- Květen 2017_ [MS Word, 88.99KB]
    Harmonogram-skoleni-Duben-2017 [MS Word, 89.44KB]

    Prezentace - vzdělávací program A1 [PDF, 875.52KB] 
    Prezentace - vzdělávací program A2  [PDF, 720.64KB]
    Prezentace - vzdělávací program A3 [PDF, 472.01KB] 
    Prezentace - vzdělávací program A4  [PDF, 1.34MB]
    Prezentace - vzdělávací program A5 [PDF, 1.22MB]
    Prezentace - vzdělávací program A6  [PDF, 1.25MB]
    Prezentace - vzdělávací program A7  [PDF, 823.78KB]
    Prezentace - vzdělávací program A9 [PDF, 569.46KB]

Termíny školení:
22. května
16. května
10. května
2. května



 

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven