Školení NEN pro zadavatele

13.10.2017:  

Školení NEN pro zadavatele

OEVZK si Vás dovoluje pozvat na praktické školení NEN s využitím PC, které bude zaměřeno na základní problematiku ohledně zadávání VZ z pohledu zadavatele. Účast na školení je bezplatná. Zároveň Vás žádáme o dodržování časů začátků školení.
Dovolujeme si Vás ještě upozornit, že během školení není zajištěno občerstvení.
Děkujeme.

Obsahem Školení bude:

Základní seznámení s NEN  z pohledu  zadavatele:

  • obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, veřejná část k NEN;
  • registrace, první přihlášení, náležitosti pracovní desky, zkouška modulů na pracovní desce;
  • správa organizace, osob a rolí.
 

Zadávání veřejných zakázek v NEN- základní principy:

  • založení veřejné zakázky (VZ);
  • administrace VZ v tzv. procesním modelu- ukázka: Osnova, následující, zpět, principy průchodu zakázkou, úkony zadavatele, nestandartní stavy, správa VZ, schvalování;
  • administrace VZ z evidenčního modulu- ukázka: evidence VZ a její uveřejnění na profilu zadavatele, zaevidování výsledku a jeho uveřejnění skutečně uhrazené ceny;
  • práce s modulem elektronické aukce;
  • bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů;
  • podpůrné služby pro uživatele NEN.
 
Termíny:
Datum konání Prezentace  Čas konání Název semináře Místo konání
20.10 2017 od 8:30 hod 9:00 – 14:00 hod NEN AVI učebna 2 (velká)*
15.12 2017 od 8:30 hod 9:00 – 14:00 hod NEN AVI učebna 2 (velká) *
 
Zasedací místnost: AVI učebna 2 (velká): Staroměstské náměstí  6, 110 15 Praha 1, vstup z Pařížské ulice č. 4

Žádosti o registrace na školení můžete zasílat na email: helena.bubnikova@mmr.cz nebo tereza.huttnerova@mmr.cz.