Jste zde: Úvodní strana > Novinky > ​Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o ...

​Vláda vzala na vědomí Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017

19.06.2018:  
Vláda České republiky na svém jednání dne 13. června 2018 vzala na vědomí materiál „Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017“.

Výroční zpráva je oficiální a komplexní dokument shrnující reálná fakta o veřejných zakázkách. Popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2017 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách prostřednictvím vybraného setu indikátorů (např. struktura zakázek dle limitu, druhu zadavatele, zadávacího řízení či použitého základního hodnoticího kritéria, průměrné počty nabídek atd.).

Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů.

Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2017 včetně souvisejícího usnesení vlády naleznete zde.