Jste zde: Úvodní strana > Novinky > ​Informace o vyřazení tzv. „blacklistů ...

​Informace o vyřazení tzv. „blacklistů“ z Informačního systému o veřejných zakázkách

11.01.2018:  
Vážení zadavatelé
vzhledem ke skutečnosti, že od nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) uplynulo více než 15 měsíců a k naprosto minimálnímu dopadu (v současné době pouze 4 evidované subjekty) zajistilo MMR coby správce Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) vyřazení tzv. blacklistů, tj. Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, resp. Rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv z webu ISVZ (http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ.aspx    ). ZZVZ na rozdíl od minulého zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách neobsahuje úpravu tzv. „blacklistů“.